BIP Strona Główna

 


W celu realizacji programu Kształcenia Obywatelskiego i wychowania patriotycznego, po przyjęciu tradycji naszych poprzedników – żołnierzy w stalowych mundurach, nadaniu jednostce sztandaru, nazwy wyróżniającej, odznaki pamiątkowej utworzono salę tradycji 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu.

 

 

Sala Tradycji 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej została uroczyście otwarta 11 marca 2011 roku podczas oddania budynku nowej siedziby Dowództwa.

 

 

 

 

Oprócz pamiątek przedstawiających 40-letnią historię 3 Brygady Radiotechnicznej prezentuje współczesność i osiągnięcia w działalności szkoleniowo wychowawczej. W części dotyczącej misji zagranicznych, umieszczono pamiątki z Libanu i Iraku Szefa Logistyki ppłk. Miłosza Puty jak i dyplomy, odznaczenia z Kambodży, Bośni, Syrii i Libanu.

 

Wielką wartość historyczną posiada mundur wraz z odznaczeniami DFC -Distinguished Flying Cross (Zaszczytny Krzyż Lotniczy) i Virtuti Militari - mjr. pil. Bronisława Macha – bohatera, pilota Dywizjonu 303 i 308, który 01 stycznia 1945 r. zestrzelił nad Gandawą dwa niemieckie myśliwce Focke-Wulf Fw 190.

 

 

 

 

 
 
 

Przedstawione są także dokumenty, fotografie ukazujące historię jednostek i ludzi silnie związanych z Wojskami Radiotechnicznymi.

 

 

 

Sala Tradycji poprzez zawarte w niej zbiory historyczne spełnia istotną rolę w upowszechnianiu chlubnych tradycji Sił Zbrojnych RP, bojowej chwały jednostek oraz ich osiągnięć szkoleniowo – wychowawczych.

 

 

 

 

Sala Tradycji jest miejscem organizowania uroczystości przewidzianych w Ceremoniale Wojskowym, jak również różnego rodzaju form edukacji obywatelskiej.

 

 
 
 

 

Sala Tradycji służy kształtowaniu postaw obywatelskich w służbie i poza nią oraz w kreowaniu etosu żołnierskiej służby. Jest także miejscem reprezentacyjnym, w którym odbywają się szczególne wydarzenia i uroczystości w życiu 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.

 

 

 
 

Podejmowani są tutaj goście odwiedzający nasz Związek Taktyczny, organizowane są pożegnania ze służbą, obchody świąt oraz prowadzone są zajęcia z kształcenia obywatelskiego. Jest również często udostępniana do zwiedzania młodzieży szkolnej i akademickiej.

 


Sala Tradycji 3BRt otrzymała wyróżnienie w I Przeglądzie Sal Tradycji Jednostek i Instytucji Wojskowych za zastosowanie nowoczesnych form przekazu i duże walory estetyczne.

 

 

 

 

  


Kustoszem Sali Tradycji jest starszy chorąży Rafał Łebkowski

tel. 261 669 897

 

 

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ!