BIP Strona Główna
07.08.2012

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu (WOMP Wrocław)  został powołany z dniem 01.02.2003r. jako kontynuator tradycji poprzedników tj. Wojskowego Ośrodka Weterynaryjnego oraz Wojskowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, powstałych na bazie 32 Wojskowego Okręgowego Laboratorium Sanitarno Higienicznego utworzonego 06.04.1944r. Obecnie, jako jednostka organizacyjna wojskowej służby zdrowia WOMP, prowadzi działalność inspekcyjną, diagnostyczną i leczniczą polegającą na promocji zdrowia, profilaktyce zdrowotnej, nadzorze epidemiologicznym, diagnostyce laboratoryjnej i udzielaniu świadczeń zdrowotnych żołnierzom i pracownikom wojska.

Obszarem działania i odpowiedzialności  terytorialnej WOMP Wrocław są następujące województwa:

- dolnośląskie

- lubuskie

- opolskie

- śląskie

WOMP Wrocław kieruje Komendant WOMP płk lek. med. Andrzej Wysocki, a struktura organizacyjna WOMP Wrocław obejmuje:

1.     Zespół Nadzoru i Kontroli Sanitarnej:

-     Punkt Szczepień.

2.     Zespół Nadzoru Farmaceutycznego.

3.     Zespół Nadzoru i Profilaktyki Weterynaryjnej:

-     Gabinet Weterynaryjny.

4.     Zespół Laboratoryjny:

-     Laboratorium mikrobiologiczne;

-     Laboratorium Badań Środowiska Pracy;

-     Laboratorium Badań Żywności i Wody.

5.     Zespół Reagowania Epidemiologicznego:

-     Sekcja Rozpoznania Biologicznego;

-     Sekcja Ewakuacji Medycznej;

-     Sekcja Dezaktywacyjno- Dekontaminacyjna.

6.     Sekcję Organizacyjną.

 

Pierwotną  lokalizacją WOMP Wrocław był budynek mieszczący się na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu przy ul. Weigla 5, a od maja 2012 r. WOMP Wrocław posiada nową siedzibę przy ul. Ślężnej 158.

 

Adres:

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Wrocław

ul. Ślężna 158

50-984 Wrocław

adres email: womp_wroc@interia.pl

  


Telefony:

Sekretariat Komendanta WOMP - 261 660 500;

Zastępca Komendanta WOMP - 261 660 495;

Dyżurny WOMP tel./fax. - 261 660 499;

Kancelaria WOMP - 261 660 099 lub fax. 261 660 211.