BIP Strona Główna
24.08.2012

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest jednostką logistyczną bezpośrednio podległą  Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP. Jest również jedną z czterech jednostek Wojska Polskiego, które zapoczątkowały w Siłach Zbrojnych przemiany w dziedzinie logistyki i zaopatrywania jednostek wojskowych. Sformowany został w celu zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w garnizonach: Wrocław, Oleśnica, Jastrzębie Śląskie, Brzeg i Kłodzko.

2 WOG aktualnie jest oddziałem gospodarczym realizującym zadania związane z planowaniem i finansowaniem potrzeb oraz świadczeniem usług na rzecz jednostek wojskowych podległych organizacyjnie dowództwom Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Oddział obsługuje aktualnie 76 jednostek i instytucji wojskowych we Wrocławiu, 8 w Oleśnicy oraz 2 w Jastrzębiu k/Namysłowa. Od dnia 31 grudnia 2012 roku przejmie obsługę kolejnych 8 jednostek i instytucji wojskowych w Brzegu oraz 9 w Kłodzku.

W kompetencjach 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego pozostają: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, zabezpieczenie logistyczne jednostek łączności stacjonarnej w garnizonach, prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ochrona obiektów wojskowych.

 

ETAPY ORGANIZACJI:

  •  Podstawą prawną do formowania jednostki była Decyzja nr 503/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wdrożenia programu pilotażowego oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych.
  • Rozkazy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Nr Z-75 i Z-110 w sprawie realizacji przedsięwzięć umożliwiających sformowanie Wojskowych Oddziałów Gospodarczych.
  • Rozkazy Dowódcy SOW nr Z-279 i Z-348 w sprawie sformowania Wojskowych Oddziałów Gospodarczych we Wrocławiu i Gliwicach.
  • Rozkaz Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego Nr Z-380 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie nadania jednostce przydziałów gospodarczych.
  • 2 WOG z dniem 1 października 2007 stał się dysponentem środków budżetowych III stopnia.
  • Od dnia 1 stycznia 2008 2 WOG jest oddziałem gospodarczym dla jednostek wojskowych, które zostały mu przydzielone na zaopatrzenie.

 

Komendantem 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego jest płk Jacek Chrostowski.

 

Adres:

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Obornicka 100-102

50-984 Wrocław*