BIP Strona Główna
24.08.2012Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu, jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Inspektoratu Systemów Informacyjnych (ISI),odpowiedzialną za jakość funkcjonowania zabezpieczenia teleinformatycznego w przydzielonych obszarach kompetencji, oraz terytorialnych regionach odpowiedzialności.


ZZWT we Wrocławiu jest kontynuatorem powstałej w 1966 r. Stacji Maszyn Licząco-Analitycznych, która kolejno była przeformowywana w:
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) – 1969 r.,
Zespół Informatyki Śląskiego Okręgu Wojskowego (ZI SOW) – 1975 r.,
Zespół Wdrożeniowy Nr 3 (ZW Nr 3) – 2007 r.

Z dniem 1 kwietnia 2011 roku ZW Nr 3 zgodnie z Decyzją Nr 101/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.11.2010r., w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach Łączności i Informatyki, został przeformowany na ZZWT we Wrocławiu.


Szefowie, kierownicy, komendanci Zespołu:
- płk Stanisław ROWECKI 1966-1973
- płk Józef WOJNAR 1974-1986
- płk Zbigniew PRYCIASZEK 1986-1993
- płk Marian PLIZGA 1993-1998
- ppłk Zenon RYŃSKI 1999-2005
- ppłk Wiesław KRASIŃSKI 2005-2011
- ppłk Mirosław GRZYWA 2011-2012
- ppłk Krzysztof CHYRC 2012 -2017
- ppłk Tomasz KOSTRZEWA od 2017


Kontakt:
Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu
ul. Pretficza 28
50-984 Wrocław woj. dolnośląskie
telefon: 261653184 (kancelaria)
fax: 261652448


Kierownictwo:
Komendant zespołu: tel. 261651567
Z-ca komendanta zespołu: tel.261653186


e-mail MIL-WAN: ke.zzwt.wroclaw@wroclaw.ron.int
WWW MIL-WAN: http://portal.ron.int/portal/strona/?ZZWT we Wrocławiu