BIP Strona Główna
24.08.2012Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu
jest kontynuatorem powstałej w 1966 r. Stacji Maszyn Licząco-Analitycznych.
Kolejnymi etapami organizacyjnymi były:
  • Ośrodek Przetwarzania Informacji;
  • Zespół Informatyki Śląskiego Okręgu Wojskowego;
  • Zespół Wdrożeniowy Nr 3, który na podstawie decyzji Nr 101/Org./P1 MON z dnia 26.11.2010 r. od 1 kwietnia 2011r. został przeformowany w Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu.

ZZWT we Wrocławiu, podporządkowany Szefowi Inspektoratu Systemów Informacyjnych, jest jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość funkcjonowania zabezpieczenia teleinformatycznego w przydzielonych obszarach kompetencji, oraz terytorialnych rejonach odpowiedzialności.

Do zadań ZZWT we Wrocławiu należy:
1. Zarządzanie sieciami rozległymi w przydzielonym rejonie odpowiedzialności dla każdej sieci.
2. Zarządzanie usługami teleinformatycznymi w zakresie przydzielonych kompetencji w ramach danej sieci.
3. Zarządzanie systemami informatycznymi w zakresie przydzielonych kompetencji w ramach danego systemu teleinformatycznego.
4. Prowadzenie prac wdrożeniowo-szkoleniowych, oraz wsparcia użytkownika wobec przydzielonych jednostek, systemów i usług.

Komendantem Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu od 2 lipca 2012 roku jest ppłk mgr inż. Krzysztof CHYRC.

Z dniem 1 października 2013 roku rozpoczął swoje funkcjonowanie Inspektorat Systemów Informacyjnych (ISI).

ISI jest jednostką organizacyjną, podległą Ministrowi ON, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Generalnemu Ministra Obrony Narodowej. Jest prawnym następcą Departamentu Informatyki i Telekomunikacji. Z dniem objęcia przez ISI działalności - Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu przeszedł w bezpośrednie podporządkowanie Szefa ISI.Adres:
Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu
ul. Pretficza 28
50-984 WROCŁAW

Telefony:
261 654 539, 261 651 567 (komendant);
261 653 184 (kancelaria).


Fax:
261 652 448