BIP Strona Główna
18.11.2015

W Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyła się konferencja popularnonaukowa nt. Aktualna struktura organizacyjna WP i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa Polski z Wschodu Europy.

 

 

Konferencję otworzył i prowadził płk (s) dr Władysław Tkaczew.

W części organizacyjnej konferencji Prezes Dolnośląskiego Zarządu Związku Kombatantów RP i BWP kpt. mgr inż. Konstanty Ignaczak dokonał aktu dekoracji:

- Medalem „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” żołnierzy kampanii wrześniowej z 1939 r.: por. Pawła Bartoszewicza, por. Henryka Jodkowskiego, por. Seweryna Łukasika;

 - Medalem „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów”: gen. bryg Wojciecha Lewickiego, gen. bryg. (s) Zdzisława Barszczewskiego, Alojzego Krzaczkowskiego, Józefa Śmiałka, Janinę Bartusiak, Bronisława Pietkiewicza, Bogdana Lipnickiego, Romualda Pankau;

- Medalem „Za Zasługi dla Związku Kombatantów”: płk mgr Mariana Dąbrowskiego, Krystynę Kruk, Tomasza Szydełko, Seweryna Sterc;

- „Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa”: płk (s) dypl. Bronisława Jakimowicza, płk (s) mgr Wacława Sawickiego, Franciszka Uniatowicza, płk (s) dr Władysława Tkaczewa, płk (s) dr Andrzeja Kotlińskiego, płk (s) mgr Krzysztofa Majera, płk dr Mirosława Chrzanowskiego, płk (s) mgr Aleksandra Podolskiego, płk (s) Adama Malko, Kazimierza Siedleckiego.

 

 

Po opisanej dekoracji zostały wygłoszone trzy referaty. Ich autorzy i tematyka: 1) płk (s) dr Władysław Tkaczew, Struktura organizacyjna WP i jego potencjał modernizacyjny;  2) płk dr Mirosław Chrzanowski, Miejsce logistyki w nowych strukturach WP;  3) płk (s) dr Andrzej Kotliński, Wpływ polityki imperialnej Rosji na bezpieczeństwa Polski.

 

 

W implikowanej referatami dyskusji zabrało głos osiem osób. Dyskutanci m.in. podkreślali merytoryczne wartości i aktualność problematyki poruszonej w referatach. Szczególnie aktywnie dyskutowano o potencjalnych zagrożeniach naszego bezpieczeństwa ze strony Rosji oraz o nowych strukturach WP, a także możliwościach i potrzebie modernizacji Sił Zbrojnych RP. Mówiono tez o nowych strukturach i zadaniach logistyki WP.

 

 

W konferencji uczestniczyło 156 osób, a wśród nich m.in.: Dowódca Garnizonu Wrocław i 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej gen. bryg Wojciech Lewicki; generałowie w stanie spoczynku (gen. dyw. Janusz Ornatowski, gen. bryg. Zdzisław Barszczewski, gen. bryg. Walerian Sowa); Prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, żołnierz 1. DPanc (gen. Stanisława Maczka) kpt. mgr inż. Konstanty Ignaczaka i członkowie tego Związku żołnierze kampanii wrześniowej z 1939 r.: por. Paweł Bartoszewicz, por. Henryk Jodkowski, por. Seweryn Łukasik; uczestnicy bitwy pod Lenino płk dypl. Bronisław Jakimowicz Kawaler Krzyża Orderu Virtuti Militari i płk mgr Wacław Sawicki; Prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku AK we Wrocławiu i przewodniczący Rady ds. Kombatantów przy Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu mjr Ryszard Filipowicz; Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz wiceprezes Zarządu Głównego tego Związku płk mgr Krzysztof Majer; Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP płk mgr inż. Marian Dąbrowski; Wiceprezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu kpt. Jan Paluchniak; Dyrektor Instytutu Badań Naukowych im. Gen. Edwina Rozłubirskiego płk dr Andrzej Kotliński; Sekretarz Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej we Wrocławiu płk mgr Aleksander Podolski; Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu płk dr Tadeusza Gicała; Komendant 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu płk dr Mirosław Chrzanowski.

 

 

Płk (s) dr Władysław Tkaczew

Zdjęcia: Ryszard Godlewski – 4. RBLog


Obejrzyj galerię >>>