BIP Strona Główna
20.10.2013

 

Już tradycyjnie 18 października 2013 r. w Sali Myśliwskiej Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej stawili się kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Zebranie Klubu Kawalerów OWVM pod Patronatem Szefa WSzW we Wrocławiu otworzył prezes płk Jan KARWACIŃSKI, który powitał serdecznie zastępcę Szefa WSzW ppłk. Andrzeja SOCHĘ i pracownicę WSzW p. Paulinę BENIAK oraz przedstawicieli Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP ppłk. Krzysztofa MAJERA i kpt. żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO. Sympatycznym wstępem do zebrania było wręczenie mjr. Witoldowi SOKOŁOWSKIEMU złotego medalu Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Następnie p.o. sekretarz Klubu ppłk Krzysztof MAJER zreferował wrocławskie działania na rzecz uczczenia 70-lecia chrztu bojowego 1 Dywizji Piechoty pod Lenino. 11 października br. odbyła się sesja popularnonaukowa, a następnie zorganizowane przez Dolnośląski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP uroczyste spotkanie z ostatnimi żyjącymi uczestnikami bitwy.

Zaś 12 października br. pamięć żołnierskiego wysiłku podczas bitwy pod Lenino uczciło kilkudziesięciu członków wrocławskich stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie. Po odebraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych emocjonalne wystąpienie okolicznościowe wygłosiła wicewojewoda dr Ewa MAŃKOWSKA. Następnie wręczyła przyznane na wniosek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa sześciu osobom złote i srebrne medale Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, zaś srebrne krzyże Za Zasługi dla ZWiRWP otrzymali: wicemarszałek Radosław MOŁOŃ i hm. Marek STOCHMIAŁEK. W zadumie wysłuchaliśmy Apelu Pamięci, kompania honorowa oddała salwę honorową, przejmująco zabrzmiał sygnał „Cisza”. Następnie zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończył wykonany przez orkiestrę Marsz 1. Korpusu oraz defilada kompanii honorowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, której towarzyszyły poczty sztandarowe: Związku Sybiraków, Związku Inwalidów Wojennych RP, Policji i Szczepu ZHP „Ślężanie”.

Jako przedstawiciel młodszego pokolenia żołnierskiego zaproponował uczczenie żołnierzy frontowych II wojny światowej lampką szampana. Po spełnieniu rocznicowego toastu rozpoczęła się wielowątkowa dyskusja i wspomnienia. Uczestnik bitwy pod Lenino płk Bronisław JAKIMOWICZ podzielił się wspomnieniami z przebiegu bitwy i refleksjami oraz ciekawostkami ze swej służby wojskowej. Kawalerowie najzaszczytniejszego orderu wojennego: płk Kazimierz GŁOWACKI i mjr Witold SOKOŁOWSKI dosłownie „zarzucili” naszego gościa pytaniami, które dotyczyły aktualnego stanu i perspektyw wojska. Pułkownik Andrzej SOCHA cierpliwie odpowiadał na zadawane pytania i przekazał zebranym pismo okolicznościowe od Szefa WSzW płk. Waldemara BARTŁOMIECZAKA. Zastanawiano się wspólnie nad dalszymi losami Klubu. Ze smutkiem należy stwierdzić, że kurczą się szeregi naszego Klubu, który w 2000 r. liczył początkowo 43 kawalerów OWVM z terenu całego kraju, a obecnie 12 członków. Średnia wieku weteranów oscyluje wokół 90 lat. Nieobecni na spotkaniu płk Władysław LEJCZAK z Oleśnicy, płk Antoni SOBECKI z Wrocławia i kpt. Julian LECH ze Świebodzic prosili o przekazanie pozdrowień dla towarzyszy z frontowych dróg i wyrażali nadzieję na kolejne spotkanie klubowe. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali upominki od WSzW i zrobili wspólne zdjęcie.

 

tekst: ppłk rez. mgr Krzysztof MAJER, zdjęcia: 4 RBLog.


Obejrzyj galerię >>>