BIP Strona Główna

 

 

Kultura jest nośnikiem wartości mających wewnętrznie nas wzbogacać, rozwijać godność i nadawać sens ludzkiemu istnieniu.

 

KLUB

3 WROCŁAWSKIEJ BRYGADY RADIOTECHNICZNEJ

50-984 Wrocław
ul. Graniczna 13

 


Klub 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej w strukturach 3BRt funkcjonuje od 16 grudnia 2010 r. w myśl Decyzji nr 364/MON z 30 października 2009 r. Jest komórką wewnętrzną sekcji wychowawczej. Wcześniej przez 3 lata działał jako Klub Garnizonowy 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu. W latach 1977 – 2007 Klub Garnizonowy działał w strukturach 3 Korpusu Obrony Powietrznej i 3 Bazy Lotniczej.

 
 
 
 

 

W ramach realizacji swoich zadań, klub współpracuje z wojskowymi i cywilnymi instytucjami, stowarzyszeniami i ośrodkami upowszechniania kultury oraz stowarzyszeniami, związkami sportowymi i turystycznymi działającymi w Siłach Zbrojnych RP.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU

 

KIEROWNIK KLUBU – vacat
KUSTOSZ  - vacat
ST. BIBLIOTEKARZ – Bożena Stonsiek
ST. INSTRUKTOR –
Magdalena Stec
INSTRUKTOR -
vacat

 

 

 

T E L E F O N Y

Kierownik klubu - 261 669 725

Biblioteka - 261 669 724

Instruktorzy - 261 669 728