BIP Strona Główna

3 Wrocławska Brygada Radiotechniczna jest związkiem taktycznym bezpośrednio podporządkowanym Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.


 


 

Została sformowana na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 061/Org z dnia 11 września 1973 r. oraz Rozkazu Dowódcy WOPK nr 0190/Org. z dnia 13 listopada 1973 r.