BIP Strona Główna

 

ppłk Sebastian KOWALCZUK

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg służby:
1990 – 1994 podchorąży - Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna
1994 – 1996 słuchacz - Wojskowa Akademia Techniczna
1996 – 1998 oficer sekcji technicznej - 32 Batalion Radiotechniczny
1998 – 2000 oficer sekcji technicznej - Dowództwo 3 Brygady Radiotechnicznej
2000 – 2004 młodszy specjalista - sekcja techniczna - Dowództwo 3 Brygady Radiotechnicznej
2004 – 2007 oficer sekcji technicznej - Dowództwo 3 Brygady Radiotechnicznej
2007 – 2008 szef sekcji technicznej - Dowództwo 3 Brygady Radiotechnicznej
2008 – 2010 specjalista - Szefostwo WRT - Dowództwo Sił Powietrznych
2010 – 2017 dowódca batalionu - 31 Batalion Radiotechniczny

od 2017        szef szkolenia - Dowództwo 3 Brygady Radiotechnicznej


Wykształcenie i kursy:
1994 - Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna
1996 - Wojskowa Akademia Techniczna
2009 - studia podyplomowe - Akademia Obrony Narodowej

Zainteresowania:
nowe technologie, osiągnięcia naukowe, astronomia